Phụ gia thực phẩm nào được tự công bố sản phẩm?

Với sự gia tăng không ngừng của dân số, đời sống con người ngày càng được nâng cao, điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành thực phẩm. Cùng với đó là sự thay đổi, điều chỉnh các Thông tư, Nghị định của Chính phủ, Bộ ngành để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cũng như góp phần đơn giản hóa các thủ giúp cho Doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Tuy nhiên việc có quá nhiều Thông tư, Nghị định thay đổi cũng ít nhiều gây khó khăn cho Doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, điều chỉnh các giấy tờ, thủ tục cho phù hợp với yêu cầu của các thủ tục pháp lý. Ngành sản xuất, chế biến phụ gia thực phẩm cũng không ngoại lệ. 

 


Ngày 30/08/2018 Bộ Y tế ra Thông tư 24/2019/TT-BYT về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, Thông tư này quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhiên có liên quan Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm để lưu hành tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy theo Thông tư này  Phụ gia thực phẩm nào được tự công bố sản phẩm? Phụ gia thực phẩm nào phải công bố sản phẩm? Và phụ gia thực phẩm nào không phải đăng ký công bố/tự công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường?

1. Phụ gia thực phẩm không phải đăng ký công bố/tự công bố chất lượng sản phẩm

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì các Phụ gia thực phẩm sau không phải đăng ký công bố/tự công bố chất lượng sản phẩm rước khi đưa vào sử dụng hoặc trước khi lưu thông trên thị trường:
"Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm."

 

 

2. Phụ gia thực phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và theo Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 thì những phụ gia thực phẩm sau phải Công bố chất lượng sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường:
  "Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng theo quy định tại Thông tư này phải được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước khi đưa vào sử dụng hoặc trước khi lưu thông trên thị trường"

3. Phụ gia thực phẩm đăng ký bản tự công bố chất lượng sản phẩm

Như vậy,  trừ các phụ gia không phải đăng ký công bố/tự công bố và phụ gia phải công công bố chất lượng sản phẩm (như đã nêu ở trên) thì tất cả các phụ gia còn lại đề phải đăng ký bản tự công bố chất lượng trước khi đưa vào sử dụng hoặc trước khi lưu thông trên thị trường.

Ngày đăng 07/06/2021 bởi Admin

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AROMA