Chính sách bảo mật

Aroma luôn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, đối tác. Đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo mật toàn bộ thông tin của tất cả các khách hàng, đối tác của mình.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang website hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
+ Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang website của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
+ Để xử lý các giao dịch
+ Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Aroma sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Aroma lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin địa chỉ..v.v..

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Aroma lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

 

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sữa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể liên hệ đến địa chỉ email : admin@aromavn.com để yêu cầu chỉnh sữa hay xoá dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin theo yêu cầu của quý khách hàng.

 

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đ/C: Tầng 2, Hado Airport Building, 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam.

ĐT: +8428 22200947

Email: admin@aromavn.com

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
- Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AROMA