Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AROMA

   Địa chỉ trụ sở : Tầng 2, Hado Airport Buidinng, 02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình,                                     Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

   Điện thoại      : (+8428) 22200947

   Fax                : (+8428) 22200947
 

   Email             :  admin@aromavn.com

Mã số doanh nghiệp : 0314825668 đăng ký lần đầu ngày 10/1/2018

  Chi nhánh     :105 Đường N1 (Hoa Lan), KDC Hiệp Thành, Phường Hiệp Thành,                                              Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

  Tel                 : (+8428) 66747388

  Fax               : (+8428) 66747388
 

  Email.           : admin@aromavn.com

Liên hệ

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AROMA